Prof. Dr. Kıvanç GÜNHAN / İdari Görevleri

Akademik ve İdari Görevleri • Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 2009-2011, 2014-halen
• MCBÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009-2011, 2014-halen
• MCBÜ Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Üyesi, 2009-halen
• MCBÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 Kurul 3 Başkan Yardımcısı, 2015- halen
• MCBÜ Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi, 2011-2016.
• MCBÜ Tıp Fakültesi Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı, 2008-2013.


Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
• Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu üyesi. 2015-halen
• Türk Rinoloji Derneği, Alerjik Rinit Çalışma Grubu üyesi
• Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
• Türk Uyku Tıbbı Derneği, Cerrahi Tedaviler Çalışma Grubu Başkanı
• Anadolu Uyku Araştırmaları Derneği, Kurucu üye, Başkan Yardımcısı
• Robotik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Kurucu üye, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
• European Rhinologic Society
• European Academy of Facial Plastic Surgery
• European Academy of Allergy and Clinical Immunology, JMA Türkiye sorumlusu, KBB dalı web sorumlusu